• darkblurbg
    Een continue proces van meten en implementeren

Ontwikkelen op basis van feedback
BigTenFour kan helpen bij het ontwerpen en ontwikkelen van software, apps en web applicaties afgestemd op jouw ambities. Onze ervaring, kennis en processen geven ons houvast binnen projecten. Volgens onze visie is een project uitvoeren volgens de waterval-methode verleden tijd. Op het moment dat je namelijk klaar bent met het ontwerp en het definiëren van alle requirements, wordt je alweer ingehaald door de werkelijkheid. Over wat we gaan maken willen we graag blijven sparren en flexibel blijven. Dat sparren gebeurt niet alleen met de klant, maar ook met de gebruikers. Door middel van het continue verzamelen van feedback van gebruikers weten we steeds waar een software oplossing aan moet voldoen.

Voordat je een project start
Voordat wij een project starten willen we vooral inzicht hebben in wàt we voor wie, en waaròm willen bereiken. We zijn op zoek naar een praktische product vision en een manier om succes meetbaar te maken. In sommige gevallen zijn ideeën in verschillende designs al uitgewerkt. Een prima basis om direct een project te starten. In andere gevallen is er alleen een idee. Met behulp van een design thinking sessie maken we ideeën meer tastbaar, zodat we een succesvol project kunnen starten.

Samen met jou zetten wij een gestructureerde backlog van features en user stories op en brengen we prioriteiten aan. Waar nodig werken we zaken in designs verder uit. Daarnaast maken we heldere afspraken over het proces en guidelines. Uitgangspunt is dat we binnen het project snelheid willen genereren gericht op het leveren van waarde.

Life after launch
Of de ambities waargemaakt zijn, wordt vooral bepaald in de praktijk, door gebruikers en jouw bedrijf. We zijn dol op feedback. Om te kijken wat goed gaat en om te bepalen waar het beter kan.
Nadat een project afgerond is, leveren wij ondersteuning op het gebied van operations, support en doorontwikkeling. Kennis opgebouwd in het project houden wij beschikbaar. Ook zorgen we ervoor dat je supportvragen rechtstreeks aan het projectteam kunt stellen en niet bij een servicedesk in de wacht hoeft. Onze teams verzorgen namelijk zowel development - als ook support taken. We blijven bereikbaar voor ondersteuning en uitwisseling van ideeën.