Wij zijn betrokken geweest bij diverse projecten van o.a. 

Voor Nationale Nederlanden zijn                      ABN Amro Verzekeringen hebben
we betrokken geweest bij projecten                we ondersteund met het werven en
zoals inspiratie workshops en het                     staffen van complete development teams
opzetten van een continuous
innovation programma.

Fases in dit programma zijn o.a.: 

- Service design thinking
- Concept creatie
- Business Model Canvas
- Value proposition assessment
- Concurrentie onderzoek
- IT & Architecture assessment
- Mock-ups & Prototyping
- MVP ontwikkeling
- Analytics strategie
- Gebruikers testen